EASilt saadud toetused

 Toetus


Innovatsiooniosak

 Summa


3744 €

 Projekti nimetus


Sofi OU masinõppel põhineva innovatsiooni väljatöötamine

 Projekti periood


11.06.2018 - 10.09.2018

 Projekti number


EU52411

 Projekti lühikirjeldus


Projekti üldeesmärgiks on luua masinõppel põhinev innovaatiline soovitussüsteemi lahendus, mis leiab andmebaasis olevate autode tunnuste põhjal veebilehel oleva inimese profiili arvestades talle potentsiaalselt kõige paremini sobiva uue auto võttes arvesse isiku eelistusi, käitumisharjumist ja sõiduki omamise kogukulu. 

 Projekti eesmärk


Analüüsida ettevõtte olemasolevaid ning Maanteeametist kättesaadavaid andmeid uute sõiduautode ostmise kohta ning luua tehnoloogiline alus uue sõiduauto ostmise masinõppel põhineva soovitussüsteemi loomiseks. Projekti alameesmärgid on järgmised:

1. Selgitada välja kasutada olevate andmete kvaliteet ja puudujäägid; 

2. Arendada välja masinõppemudelid, et saada hinnang masinõppe rakendatavusele; 

3. Viiakse läbi lahenduse teostatavuse analüüs.

 Projekti tulemus


Projekti tulemusena valiti välja sobiv soovitusalgoritm ja koostati lahenduse teostatavuse analüüs.